Questing

Polecane książki
Katalog on-line

Zbiory w liczbach

Nasza biblioteka » Zbiory w liczbach

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2013 r. 

- ogółem 17 351 wol.

- w tym: 

     26 % - literatura piękna dla dzieci

    37 % - literatura piękna dla dorosłych

    37 % - literatura z innych działów

- na 100 mieszkańców – 360

 
  • Dodaj link do:
  • www.wykop.pl
  • www.facebook.com