Questing

Polecane książki
Katalog on-line

Wyzwanie sześciu książek - po raz trzeci!

Aktualności » Wyzwanie sześciu książek - po raz trzeci!

Regulamin akcji „Wyzwanie sześciu książek 2016/2017”

1.       Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna Gminy Chocz i Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Choczu.

2.       Celem konkursu jest zachęcenie uczniów klas IV-VI i gimnazjum do przeczytania sześciu książek spoza kanonu lektur.

3.       Prawo do udziału w konkursie  mają uczniowie klas  IV-VI szkoły podstawowej w Choczu oraz uczniowie gimnazjum w Choczu.

4.       Warunki udziału w wyzwaniu:

a.       Złożenie deklaracji udziału do dnia 7 października 2016 r. u nauczyciela języka polskiego

b.      Wykazanie się znajomością sześciu książek spoza kanonu lektur w terminie od 1 listopada 2016 do 30 kwietnia 2017 w formie (do wyboru):

·   Recenzji książki

·   Przygotowanie wystawy w Bibliotece nt. danej książki pod hasłem „Polecam…”

·   Przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. książki

·   Lub innej – można przedstawić własną propozycję do akceptacji przez organizatorów

c.       Wyklucza się przygotowanie prac plastycznych jako formy zaliczenia.

d.      Uczeń biorący udział w wyzwaniu musi zgłosić jedną pracę w miesiącu - od listopada do kwietnia. Niezłożenie pracy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca skutkuje dyskwalifikacją.

5.       Grono osób, które sprostało wyzwaniu, wyłoni komisja powołana przez organizatora.

6.       Zwycięzca wyzwania zostanie wyłoniony w drodze losowania podczas Tygodnia Bibliotek 2017. O terminie losowania uczestnicy zostaną powiadomieni po 30 kwietnia 2017 r.

7.       Wszyscy uczestnicy wyzwania otrzymają certyfikaty.

8.       Organizatorzy przewidują trzy nagrody w danej kategorii wiekowej.

a.       I nagroda – karta podarunkowa w sklepie EMPIK o wartości 100 zł

b.      II nagroda - karta podarunkowa w sklepie EMPIK o wartości 50 zł

c.       III nagroda - karta podarunkowa w sklepie EMPIK o wartości 25 zł

 

9.       Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Autor:Monika Piłka
 
  • Dodaj link do:
  • www.wykop.pl
  • www.facebook.com