Questing

Polecane książki
Katalog on-line

Biblioteka informuje...

Aktualności » Biblioteka informuje...

W związku z RODO Biblioteka Publiczna Gminy Chocz informuje, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na karcie zapisu do biblioteki jest Biblioteka Publiczna Gminy Chocz z siedzibą przy ul. Konopnickiej 6a/2  w Choczu (kod pocztowy: 63-313 tel.: 62 7415143 adres e-mail: biblioteka@chocz.pl

2. Celem zbierania danych jest zapewnienie możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji statutowych zadań biblioteki. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe pełne korzystanie z zasobów biblioteki.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonane zostało ostatnie wypożyczenie.

Autor:Monika Piłka
 
  • Dodaj link do:
  • www.wykop.pl
  • www.facebook.com